IVO HANZA

PERU SURFING LEGENDS

WAYO WHILAR

FELIPE POMAR

.
.

.

press to zoom
.
.

.

press to zoom
.
.

.

press to zoom
.
.

.

press to zoom
.
.

.

press to zoom
.
.

.

press to zoom

IVO HANZA

SERGIO "GORDO" BARREDA

MILTON WHILAR

ALAN SITT

WAYO WHILAR

FELIPE POMAR

CARLOS "FLACO" BARREDA

SERGIO "GORDO" BARREDA

CHOLO BOURONCLE 

IVO HANZA

MIGUEL PLAZA

FELIPE POMAR

 

 

ALAN SITT

HECTOR VALARDE

MILTON WHILAR

WAYO WHILAR

FERNANDO ORTIZ DE ZEVALLOS