ASIA

 JAPAN & TAIWAN SHAPERS

JAPAN

1970-79'
MISAO TAKO 

1980-89'
MICHIO DEGAWA 
NAGANUMA KAZUHITO 
MASANORI SHIMOJU 
KAZUMASA TAKESUE 
BROS TOKORO 
UEDA YOSHINORI 


1990-99'
CHRIS KENJI 
KOJI MATSUMOTO 
EIJI SHOMOTO 
MIYOSHI SUZUKI 
MAKOTO TAKAHASHI 
SHIMOZEKI TAKAHASHI 
KINOSUKE TAKASE 
SHUN YAMAMOTO

 

2000-10'

YUUSUKE AKABA

AHIROYUKI AKABA

JACK HIRAMEKI

      

TAIWAN

2000-10'
MANUEL CARO

MICHELLE MURAKAMI  
 

OKINAWA

2000-10'
TAIZO HARADA

MAMORU HOKAZU

YOSHIRO TAKEDA